Team

Paul Heinz Kronsbein

Unterrichtet die Klassen: A, A1, B, BE, L
Kontakt:
01 71 – 6 90 96 55
paul-heinz@fahrschule-kronsbein.de

Henrik Kronsbein

Unterrichtet die Klassen: A, A1, B, BE, L
Moderator für: ASF
Seminarleiter für: FES
Kontakt:
01 71 – 3 69 09 31
henrik@fahrschule-kronsbein.de

Jochen Gieselmann

Unterrichtet die Klassen: A, B196, B, BE, C, CE, L, T
Kontakt:
01 71 – 8 32 21 62
jochen@fahrschule-kronsbein.de

Frank Schürmann

Unterrichtet die Klassen: A, B196, B, BE, L
Kontakt:
01 60 – 94 94 87 47
frank@fahrschule-kronsbein.de

Guido Vosshall

Unterrichtet die Klassen: B, BE
Kontakt:
01 76 – 55 57 13 36

Roland Stork

Unterrichtet die Klassen: B, BE, A, B196, C, CE, L, T
Moderator für: ASF
Kontakt:
01 75 – 70 31 68 7
roland@fahrschule-kronsbein.de

Ralf Sonntag

Unterrichtet die Klassen: B, BE, A, B196, C, CE, L, T
Kontakt:
0 15 12 – 42 72 70 5
ralf@fahrschule-kronsbein.de

Michaela Drees

Büro und Verwaltung
Kontakt:
0 52 25 – 85 92 76
0 15 12– 62 33 07 2
michaela.drees@fahrschule-kronsbein.de